Personal

Klicka på medarbetarnas namn för att läsa mer om oss som arbetar på Mimers gymnasium.

Skolledning

Adrienne Varkonyi
VD
Margareta Nordwall-Ghetu
Rektor
Karin Lindgren
Bitr. rektor


Lärare

Eva Alderborn
Gymnasielärare
Hanna Aronsson
Förstelärare, arbetslagledare
Viveka Bergh
Gymnasielärare
Edward Davey
Gymnasielärare
Lutz Dressler
Gymnasielärare
Nils Grote
Gymnasielärare
Jessika Humphreys
Gymnasielärare
Ronny Husberg
Gymnasielärare
Christer Jansson
Gymnasielärare
Jessica Werner
Gymnasie- och speciallärare
Valentina Kudinova
Gymnasielärare
Sofia Leijon
Gymnasielärare
Martin Lindgren
Gymnasielärare
Fredrik Nilsson
Gymnasielärare
Johan Mparmpagiannis
Gymnasielärare
Jonathan Pontvik
Lärare, resurspedagog
Yoko Hirohata Schön
Gymnasielärare
Magdalena Stella
Gymnasielärare
Matilda Strömberg Djäken
Gymnasielärare
Johan Uhr
Gymnasielärare
Ingrida Vepstiene
Gymnasielärare
Anna-Karin Westling
Annica Åberg
Gymnasielärare
Magnus Östergren
Gymnasielärare

Övrig personal

Sattar Akbari
Resurspedagog
Kathlen Eriksson
Resurspedagog
Linda van den Eijkhof
Resurspedagog
Alexander Ghetu
IT ansvarig
Emma Silfverskiöld
Resurspedagog, administratör
Julia Thorildsson
Skoladministratör

Elevhälsan

Bitte Slättebol
Studie- och yrkesvägledare/ karriärcoach
Jessica Werner
Gymnasie- och speciallärare
Malin Lindholm
Skolsköterska
Tina Keresztes
Kurator