Hanna Aronsson

hanna

 

Gymnasielärare, förstelärare, arbetslagledare
hanna.aronsson@mimersgymnasium.se

Hanna Aronsson är legitimerad lärare i biologi, naturkunskap och filosofi. Hanna har en doktorsexamen i etologi och en kandidatexamen i teoretisk filosofi. Hanna är med i skolans utvecklingsgrupp och har ett särskilt ansvar för utbildningens förankring i relevant forskning.

Erfarenheter: Inom ramen för sina biologistudier har Hanna studerat tänkande, beteende och inlärning från ett biologiskt och neurovetenskapligt perspektiv, vilket hon har kompletterat med studier i medvetandefilosofi. Hanna har tidigare undervisat och handlett studenter på universitetsnivå. Hon kom till Mimers gymnasium på ett vikariat 2012 och har sedermera vidareutbildat sig till gymnasielärare.

Intressen: Hanna brukar uppskatta naturupplevelser samt diskussioner om vetenskap och filosofi.

Tankar kring autismspektrum: Jag ser det som en intressant utmaning att anpassa undervisningen efter elevernas olika förutsättningar och tänkande. I de små klasserna på Mimers gymnasium har man verkligen möjlighet att planera lektionerna med varje enskild elev i åtanke. Det är fantastiskt att se eleverna blomstra i en miljö där de kan komma till sin fulla rätt.

 

 

 


Comments: Kommentarer inaktiverade för Hanna Aronsson