Elevhälsan

Alla elever har vid behov möjlighet att träffa någon i skolans elevhälsoteam, bestående av skolsköterska, läkare, psykolog, kurator, speciallärare och studie- och yrkesvägledare. Alla med mycket goda kunskaper inom autismspektrum. Elever kan boka tid eller göra spontanbesök. Det går även bra att boka tid med någon i elevhälsan tillsammans med sina föräldrar.

p_jessicaJessica Werner Specialpedagog/speciallärare
Måndagar – fredagar

Skolans speciallärare träffar alla elever i samband med inskolningen. Jessica ansvarar för att nya elever får genomgå tester inom svenska, engelska och matematik för att tidigt se om någon kommer att behöva särskilt stöd i dessa ämnen. Hon planerar sedan detta stöd tillsammans med ämneslärarna och går parallellt under flera lektionspass. Jessica hjälper även både lärare och elever att använda flera av de specialpedagogiska verktyg som skolan arbetar med.

Epost: jessica.werner@mimersgymnasium.se

 

Tina Keresztes Skolkurator
Måndagar – fredagar

Skolan erbjuder alla elever ett introduktionssamtal om hur kuratorn kan hjälpa och stötta dig i skolan. Hos Tina kan du diskutera trivsel och trygghet på skolan eller hur vi kan underlätta för dig i din skolsituation. Du kan också få stöd, råd och hjälp med kontakter utanför skolan, allt utifrån ditt behov. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och har tystnadsplikt. Tillsammans löser vi problem och ökar din och den gemensamma trivseln i skolan för bästa resultat.

Epost: kurator@mimersgymnasium.se
Mobil: 073-464 64 32

Malin Lindholm Skolsköterska
Tisdagar och onsdagar 

Malin kan hjälpa dig om du har frågor om din hälsa som t ex kost, motion, sömn, alkohol, rökning och droger eller funderingar kring sex och samlevnad och andra frågeställningar. Det är även genom henne som elever/föräldrar bokar tid hos skolläkaren, som finns på skolan vid behov utöver läkarmottagning två gånger per termin. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och har tystnadsplikt.

Epost: skolskoterska@mimersgymnasium.se
Mobil: 073-466 69 22

 

bitte

Bitte Slättebol Studie- och yrkesvägledare/karriärcoach
Torsdagar enligt schema

SYV-arbetet som Bitte ansvarar för innehåller ett strukturerat program för självkännedom utifrån en helhetssyn på eleven, dialog om möjligheter och konkreta alternativ utifrån varje elevs studieresultat, självkännedom, situation i övrigt och tankar om framtiden samt kunskap om arbetsmarknad, studiealternativ och andra möjligheter på väg till yrkeslivet samt “stafettpinne” till nästa steg i livet efter Mimers gymnasium. Det finns utöver detta möjlighet att boka tid för att diskutera sin studiesituation och framtida val.

Epost: syv@mimersgymnasium.se
Mobil: 070-575 69 60

Elever som ännu inte är inskrivna på skolan och har frågor ska kontakta Rektor alternativt btr rektor.

 

Elevhälsans länkar

umo

UMO – Din ungdomsmottagning på nätet UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner. De har även en del om att Funka Olika om olika funktionsvariationer och en del om Aspergers.

 

Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

 

BUP Stockholm är en av världens största sammanhållna barn- och ungdomspsykiatriska organisationer. Här kan du få veta hur BUP fungerar och hitta närmaste BUP-mottagning. Du kan läsa artiklar, faktatexter och intervjuer om bland annat koncentrationssvårigheter, nedstämdhet och ätproblem.

 

Självhjälp på vägen
Informationen på webbplatsen är uppdelad i verkliga berättelser, fakta om diagnosen och hjälp på vägen genom livet. Dessutom skiljer den sig beroende på vem du som besökare är.

 

 

Ungdomsjouren Bellis
Bellis är en ideell ungdomsjour och vänder sig till ungdomar, som av olika anledningar behöver någon som lyssnar. De vill stärka, stötta och peppa unga i både små och stora problem. Detta görs främst via en stödchatt där man kan vara anonym. Bellis kan erbjuda de stödsökande någon som lyssnar och ger stöd i deras frågor och funderingar. Bellis finns i Österåkers kommun, men vänder sig till stödsökande i hela landet.

 

Ung och Asperger
Här kan du läsa om Asperger, kompisar och familj, intressen och fritid, kärlek och sex, skola och arbete, stöd, vardagslivet och om att må dåligt.