Mimers gymnasium

Mimers gymnasium

Välkommen till Mimers gymnasium

En liten skola för dig som vill studera i lugn miljö med individuellt upplägg. Vi erbjuder de nationella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Behöriga, kunniga och särskilt utbildade lärare med god kännedom om autismspektrum (AST), ett nära föräldrasamarbete, kunskap och personlig utveckling är några av de viktigaste delarna i vår verksamhet.

Mimers gymnasium är ett vanligt gymnasium med specialpedagogisk profil som är anpassat för dig med Asperger, högfungerande autism, ADHD, ADD och liknande diagnoser. Skolan är fristående och ligger i Enhagen, Täby. Med fullt fokus på undervisning, socialt sammanhang och individanpassning så når 85% av de som fullföljer sin gymnasieutbildning hos oss en gymnasieexamen, vilket är klart högre än rikssnittet.

 

Öppet Hus torsdagen 18 januari

Kom och träffa elever, lärare och skolledning på Mimers gymnasium under vårt öppna hus. Ungdomar, föräldrar, studie- och yrkesvägledare och andra intresserade är välkomna torsdagen den 18 januari 2023 mellan 18 och 20. Det kommer att vara möjligt att göra en rundvandring tillsammans med elev- och lärarguider, titta in i klassrum där elever och lärare kan svara på frågor samt se den avlastande och anpassade studiemiljön. Rektor kommer under kvällen att berätta om utbildningarna och vad det innebär att studera utifrån Mimers specialpedagogiska profil.

Klicka här för att registrera dig för att kunna få en påminnelse och information inför det öppna huset.

 

Ledig plats/kö?

Om du är intresserad av att veta om vi har lediga platser eller i annat fall önskar köplats läsåret 2023-2024? Då är ni varmt välkomna att höra av er via vårt kontaktformulär, klicka här…

Inför kommande läsår (2024-2025) påbörjar vi arbetet med elevbesök i anslutning till höstlovet i oktober vecka 44. Om ni vill bli kontaktade och få en tid för elevbesök eller har frågor om våra utbildningar är ni också varmt välkomna att höra av er via vårt kontaktformulär, klicka här…

 

Film om Mimers gymnasium

Lyssna till elever på NA- och SA-programmen som berättar om skolan. Skolans speciallärare, lärare och rektor berättar om hur elevbesök och ansökning går till, om våra program, digitala verktyg, vår historia och mycket mer.

Gilla oss på Facebook

På Facebook lägger vi ut bilder, nyheter och annat intressant; www.facebook.com/mimersgymnasium ..

 

Eleverna: Lärarna är kunniga

Eleverna på Mimers gymnasium anser att lärarna är kunniga i sina ämnen, att undervisningen håller hög kvalitet och att de blir bemötta på ett positivt sätt. Många tycker även att lärarna alltid eller oftast anpassar pedagogiken på bästa sätt efter varje elevs förutsättningar. Varje år görs förutom kursutvärderingar även en elevenkät, föräldraenkät och en medarbetarundersökning. Läs mer här… .

Läs vad eleverna skriver om hur det är att gå på Mimers, klicka här…

.

.

.