Eva Alderborn

Gymnasielärare
eva.alderborn@mimersgymnasium.se

Eva har undervisar främst i svenska och engelska på Mimers under åren vårterminen 2016-2021. Under läsåret 2021-2022 arbetar hon med undervisning i engelska för enstaka elever på både grundläggande och avancerad nivå.

Erfarenheter: Eva är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska, och har även studerat och undervisat i spanska, musik och psykologi. Med över 30 års erfarenhet av arbete i skolan, varav åtta år som gymnasierektor för bland annat autismklasser, har Eva bred och djup erfarenhet av såväl undervisning, skolorganisation som elevhälsofrågor. Hon har också skrivit läromedel samt arbetat med lärarfortbildning i frågor kring hur man praktiskt individanpassar lärandet.
”Självförtroende och lärande går hand i hand. Att bidra till ökat självförtroende hos eleven är det bästa med att vara lärare. Två ledord som följt mig under många år är värme och tydlighet. Varje dag strävar jag efter att bygga goda och uppriktiga relationer med mina elever och därigenom väcka lusten att utvecklas och lära.”

Intressen: ”Sång och musik har följt mig genom livet, och andra favoritområden är språk och litteratur samt naturupplevelser.” Eva har ett litet hus i Andalusien där hon gärna spenderar tid med vänner, barn och barnbarn.

Tankar kring autismspektrum: ”Det vi kallar funktionsprofil, ser jag som en av många egenskaper hos samma person. Jag uppskattar mycket det utrymme för samtal och tystnad vi har på Mimers gymnasium. Här får både elevernas och mina tankar växa fritt. I den bästa av världar studerar alla elever under optimala förhållanden och alla människor, med sina olika sidor, behövs.”