buskeAnsökan

Mimers gymnasium startade verksamheten höstterminen 2010 och i juni 2012 sprang de första studenterna ut. Nu finns det tre paralleller i årskurs 1-3, en grupp på IMA samt några elever som går ett fjärde år.

För att kunna få en plats på Mimers gymnasium måste du vara i behov av skolans anpassade specialpedagogiska profil med små grupper vilket beslutas av skolan i samverkan med din hemkommun. Mimers erbjuder Samhälls-vetenskapligt (SA) och Naturvetenskapligt (NA) program och du måste för att antas till dessa ha gymnasiebehörighet, dvs slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande med godkända betyg i svenska, engelska, matematik och ytterligare nio ämnen (godkänt i totalt 12 ämnen). För SA-programmet ska 4 av de 9 godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion. För NA-programmet ska 3 av de 9 godkända ämnena vara biologi, fysik och kemi.

Behörighetskraven är höga, men det kan även finnas möjlighet att gå ett introduktionsprogram (IM), hos oss för att skaffa sig behörighet till ett av de nationella programmen. För att få plats på IMA skriver skolan en överenskommelse med elevens hemkommun.

Att söka till oss

Att ansöka till Mimers gymnasiums SA- och NA-program alt IM-program går till på följande sätt.

 1. En första kontakt tas med Mimers gymnasium via vårt kontaktformulär,
  alternativt direkt via telefon (08-12 20 40 40) eller epost (info@mimersgymnasium.se).
 2. Vi bokar sedan in ett besök på skolan där du gärna tillsammans med en vuxen får veta om Mimers gymnasium verkar vara ett bra alternativ.
 3. Fyll i och sänd in ansökningsblanketten till Mimers gymnasium. Blanketten går att ladda
  ned och fylla i elektroniskt. Om ni redan har en kontakt på din skola eller kommun så ange
  detta. Ansökan skickas sedan till på formuläret angiven adress.
  Skicka gärna en kopia av den ifyllda blanketten via epost.
 4. Mimers kontaktar sedan din kommun för att få platsen beviljad. Dokumentation från tidigare/nuvarande skola kan behövas för att kommunen ska kunna fatta beslut.

Sök även via GYantagningen

Observera att man ansöker både direkt till oss och via Gyantagningen/Indra (Gymnasieantagningen i Stockholms Län). Det är också viktigt att söka rätt program. Om du eventuellt inte blir klar med grundskolekurserna måste du söka IMA-program. Det går dock att göra i andra eller tredje hand. Mer information finns under Gymnasieantagningen Storstockholms egen sida Indra (storsthlm.se).

Vi arbetar för att få bra grupper där eleverna har goda förutsättningar att fungera tillsammans. En tidig ansökan ökar förutsättningarna att komma in.

Ansök nu

Mimers gymnasium har förnärvarande kö läsåret 2023-2024. Men förändringar kan ske och det kan ändå vara en idé att kontakta oss.

Kontakta oss om du vill veta mer eller har problem med att öppna och fylla i ansökningsblanketten.