hannaHanna Aronsson

Gymnasielärare, biträdande arbetslagledare (NA)

hanna.aronsson@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40
Hanna Aronsson är legitimerad lärare i biologi, naturkunskap och filosofi. Hanna har en doktorsexamen i etologi och en kandidatexamen i teoretisk filosofi. Hanna är med i skolans utvecklingsgrupp och har ett särskilt ansvar för utbildningens förankring i relevant forskning.