bitteBitte Slättebol

Studie- och yrkesvägledare/karriärcoach
Bitte finns på skolan måndagar enligt schema som läggs ut på kalendern.

syv@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40, mobil 070-575 69 60

Studie- och yrkesvägledning på Mimers: I årskurs 2 och 3 arbetar alla elever med en skolversion av Bittes utvecklingsprogram “Personlig vision – unik nisch®. Bygg ditt personliga varumärke inifrån”. Vi lyfter fram elevens starka sidor, fångar upp intressen och erfarenheter och undersöker elevens drivkrafter. Denna självkunskap sammanfattar vi sedan och använder som underlag för en dialog om nästa steg efter gymnasiet och vilka konkreta möjligheter som finns. Syftet är att ge stöd till
nästa steg i livet efter gymnasiet oavsett om det är fortsatta studier, praktik, jobb eller något annat.

Bitte kan hjälpa till att förstärka elevens CV genom att göra kombinationen av kompetens och personliga egenskaper synlig både för eleven själv, för föräldrar, för nästa studienivå och för t ex tänkbara arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

För att underlätta övergången till nästa steg efter gymnasiet erbjuder vi “stafettpinne”. Det innebär att mentor och/eller SYV tillsammans med eleven överlämnar kunskap om eleven till universitet, folkhögskola, yrkeshögskola eller annan yrkesinriktad skola för att eleven ska få så bra stöd som möjligt från start i sina fortsatta studier. På samma sätt kan vi överföra kunskap om eleven till daglig verksamhet, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Detta sker givetvis på elevens uppdrag.

Erfarenheter: Bitte är logoped och civilekonom med en MBA i internationella affärer. Intresset för utveckling av människor och verksamheter har genomsyrat hela hennes arbetsliv. Hon har arbetat i hälso- och sjukvården som logoped och på det internationella läkemedelsföretaget Pharmacia som marknadsansvarig för området smärtbehandling samt som strategisk förändringsledare på uppdrag av koncernledningen. Sedan femton år tillbaka arbetar Bitte som konsult och coach med att utveckla det personliga ledarskapet och varumärket hos ledare, medarbetare och entreprenörer. Hon kopplar vidare ihop en organisations utveckling av verksamheten med utveckling av det personliga ledarskapet hos ledare och medarbetare. Bitte arbetar med en stor bredd av verksamheter och branscher både inom den offentliga och privata sektorn.

Intressen: Eget barn i skolåldern och bonusbarn med familjer utomlands. Friskvård, teater och sång. Fotbollscoach för flicklag.

Tankar kring autismspektrum: att se människan bakom diagnosen, både talanger som kan utvecklas, de starkaste kunskapsområdena och personliga egenskaperna och var drivkraften till fortsatt utveckling finns.