Martin Lindgren

Lärare, mentor SA20A

martin.lindgren@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40

Martin Lindgren undervisar främst i svenska, kommunikation och psykologi och är mentor för SA20A.

Erfarenheter: Martin har undervisat i drygt 20 år. Först på Uppsala universitet och andra högskolor, sedan också i gymnasieskolan. Han undervisar och är mentor på heltid sedan 2012 på Mimers gymnasium, men håller fortfarande en kurs i mellanösternstudier vid Stockholms universitet samt ger en del handledning till kandidat- och masterstudenter. Martins forskningsdisciplin är Kulturantropologi och han har genom hela sitt akademiska liv varit intresserad av olika sätt att vara människa på. NPF/AST handlar enligt Martin också mycket om olika sätta att vara människa på; och de broar som det ibland är nödvändigt att slå över okunnighetens gap.

Martin kom till skolan för ett tillfälligt vikariat, men blev kvar då han fungerade väl med våra elever.
– Det är ett utmanande och fascinerande arbete och jag har sällan lärt mig så mycket om detta att vara människa på så relativt kort tid. Min familj är medicinare, en del med inriktning på neuropsykiatri, men på Mimers har jag fått praktisk erfarenhet som inte är tillgänglig på något annat sätt.

Intressen: Martins intressen innefattar kultur, både i bred bemärkelse som hur människor ordnar och förstår sin värld, som i den smalare betydelsen konstarterna.

Tankar kring autismspektrum: Mycket har hänt i vår förståelse av AST de senaste 20 åren. Vi börjar äntligen röra oss från att tala om autismspektrum som ett handikapp till att förstå att det ingår i den stora variationen av att vara människa. Samtidigt som vår förståelse av AST ökat har pedagogiken för den här elevgruppen vuxit fram. Det talas mycket om valfrihet och variation i det offentliga samtalet, men skolan har märkligt nog länge varit likriktande. Detta har nu ändrats. På Mimers gymnasium finns möjligheten att implementera och utveckla en pedagogik som är särskilt anpassad för elever med AST-diagnos.