Dokument

 • Ansökan till Mimers gymnasium
  Ansökan kan du fylla i på skärmen för att sedan skriva ut. Mer information om hur intagningen till Mimers gymnasium går till kan du läsa här…
 • Likabehandlingsplan 2019-2020 (pdf)
  Skolans likabehandlingsplan fastställs årligen och innehåller utvärdering av tidigare års plan och utvecklingsområden för kommande läsår. Ny plan för läsåret 2019-2020 fastställdes i november 2019.
 • Poängplan samhällsvetenskapligt (SA) program (pdf)
  I enlighet med det nationella SA-programmet, inriktning Samhällsvetenskap
 • Poängplan naturvetenskapligt (NA) program (pdf)
  I enlighet med det nationella NA-programmet, inriktning Naturvetenskap och samhälle
 • Ordningsregler (pdf)
  Skolans ordningsregler är framtagna tillsammans med elever, lärare samt övriga medarbetare. De kommer att följas upp och utvärderas samt vid behov förbättras.
 • Informationsfolder om Mimers gymnasium (pdf)
  En liten broschyr om skolan.
 • Om Åtgärdsprogram (pdf)
  Ett åtgärdsprogram (ÅP) utarbetas alltid för de elever som får sådant stöd som inte ingår i den ordinarie undervisningen på Mimers. Ett ÅP utgår från elevens behov; styrkor/svagheter samt möjligheter/hinder kopplas till åtgärder och aktiviteter som planeras, genomförs och utvärders. Innehållet i ett ÅP kan överklagas av vårdnadshavarna. Ett ÅP är en skriftlig bekräftelse på vilket stöd eleven är i behov av och en beskrivning av de insatser som ska göras.