Magdalena Stella

Gymnasielärare, mentor SA19A

magdalena.stella@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40

Magdalena är legitimerad gymnasielärare i spanska och franska och har arbetat på Mimers gymnasium sedan 2012. Hon handleder även eleverna i gymnasiearbetet och har haft modersmålsundervisning i polska.

Erfarenhet: Magdalena har undervisat i spanska och franska i 30 år vilket tyder på ett stort engagemang för dessa kurser. Magdalena brinner lika mycket för sina ämnen idag som förr. Det handlar inte ”bara” om språk. Att kunna kommunicera och bli förstådd är ett fönster till andra kulturer och andra människor som kan ge oss oändligt mycket. Språket formar vår värld. Vi lär oss hela livet och jag har lärt mig väldigt mycket av våra elever på Mimers. Att aldrig ge upp, att ständig hitta nya lösningar och att man kan se saker ur tusen och ännu flera perspektiv – väldigt spännande! De ger mig styrkan och glädjen.

Intressen: Det är inte svårt att gissa sig till att Magdalenas intressen är kultur överhuvudtaget – litteratur, teater, film, resor, men framförallt att möta människor att föra långa samtal med.

Tankar kring autismspektrum: Elever inom autism-och aspergersspektrat har ibland lite annorlunda bearbetning, tolkning och uppfattningsförmåga av omvärlden. Att få möjlighet att ge dem redskap och utvidga deras möjligheter att utrycka sig och tolka världen är väldigt givande. Jag beundrar deras kampvilja och intelligens, att lösa problem på ett annorlunda sätt.