Dina synpunkter

Vi på Mimers gymnasium vill ständigt förbättra vår verksamhet. Därför är det viktigt att få ta del av dina synpunkter, såväl positiva som negativa. Använd gärna detta formulär (klicka här för att ladda ned formuläret). Det går självklart bra att skriva ett epostmeddelande eller ringa istället. Tack för din hjälp!

 

Rutiner för klagomålshantering

Enligt 4 kapitlet 8 § skollagen ska det finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen vid skolan.

  • Elever, föräldrar eller vårdnadshavare som är missnöjda och har klagomål mot utbildningen ska i första hand vända sig till rektor.
  • Rektor ansvarar för att det så snart som möjligt görs en utredning om det förhållande som klagomålet avser och att nödvändiga åtgärder vidtas för att rätta till eventuella brister. Rektor ansvarar för att de som klagat informeras om på vilket sätt konstaterade brister åtgärdats. Rektor ansvarar även för att det sker en uppföljning av att eventuella åtgärderna har haft avsedd verkan.
  • Rektor ansvarar för att klagomålet, utredningen och åtgärderna dokumenteras och att dokumentationen sparas på lämpligt sätt.

 

Att överklaga beslut

Vissa beslut fattade av rektor kan överklagas. Det gäller bland annat åtgärdsprogram, anpassad studiegång och avstängning av elev. För mer information, klicka här…