Individuell anpassning är luften vi andas.

Intervju med Kaijsa Hedvall, SA14A, Mimers gymnasium 2016elevberattelser3

Varför började du på Mimers Gymnasium? 
Anledningen till att jag började på Mimers var då de inte funkat på de två gymnasieskolorna innan.

Hur blev det när du bytte från din förra gymnasieskola till den här skolan?
Det blev successivt bättre med bland annat närvaron och min psykiska hälsa. Det är kul att vara här och jag känner mig till och med motiverad att gå till skolan vilket jag inte tidigare upplevt i skolsammanhang. Jo, kanske när jag var liten.

Vilken är den största skillnaden mellan att gå på den här skolan och den gymnasieskola som du gick på innan?
Jag upplevde det otroligt stressande och energikrävande med alla nya intryck på min dåvarande gymnasieskola. Vi var många i klassen och många på skolan. Här är vi färre och jag känner att jag inte behöver “göra mig till” på samma sätt. Här får en vara som en är. Det låter jätte klyschigt, I know, men det är verkligen så! Något annat jag vill potentiera är att här har vi fasta och egna arbetsplatser vilket jag inte ens kunde drömma om i den förra skolan.

Vad tycker du om att gå här?
Jag tycker om att gå på Mimers gymnasium. Det ger mig möjligheten att slutföra mina gymnasiestudier med den anpassning jag behöver.

Vad är det som är så speciellt med att gå här?
Individuell anpassning! Visst är det sant att du kan få ‘viss’ anpassning i andra gymnasieskolor men här är det luften vi andas.

Vad är det allra bästa med din skola?
Definitivt individualitet och de små klasserna. Att vi är färre i klassen och på skolan gör att en får mer tid med varje lärare. Jag har tex. Kontinuerlig uppföljning varje vecka med min mentor där vi går igenom hur jag ligger till i varje ämne och planerar framåt. Jag känner mig helt enkelt sedd. En annan bra sak är att vi har ‘läxläsning’ på schemat.

Hur tycker du att du har påverkats och utvecklats som person av att gå på den här skolan?
Jag tror att vi alla utvecklas något otroligt under gymnasietiden men det faktum att jag går i just denna skola tror jag inte spelar in i den processen. Det skulle i så fall vara indirekt. Att jag inte känner mig lika stressad påverkar och utvecklar mycket möjligt andra aspekter av min person.

Kan du rekommendera den här skolan till andra?
Ja! Självklart! Det ända jag inte kan rekommendera är maten, men det är väl så på alla skolor.

Vad har du för framtidsplaner efter gymnasiet?
I framtiden skulle jag vilja jobba med något kreativt. Efter studenten planerar jag att styra stegen mot tillskärarakademin.