Mimers gymnasium

Mimers gymnasium

Välkommen till Mimers gymnasium

En liten skola för dig som vill studera i lugn miljö med individuellt upplägg. Vi erbjuder de nationella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Behöriga, kunniga och särskilt utbildade lärare med god kännedom om autismspektrum (AST), ett nära föräldrasamarbete, kunskap och personlig utveckling är några av de viktigaste delarna i vår verksamhet.

Mimers gymnasium är ett vanligt gymnasium med specialpedagogisk profil som är anpassat för dig med Asperger, högfungerande autism, ADHD, ADD och liknande diagnoser. Skolan är fristående och ligger i Enhagen, Täby. Med fullt fokus på undervisning, socialt sammanhang och individanpassning så når 85% av de som fullföljer sin gymnasieutbildning hos oss en gymnasieexamen, vilket är klart högre än rikssnittet.

 

Missade ni öppet hus?

Om det finns intresse för att söka till något av programmen på Mimers går det bra att höra av er och komma för att besöka skolan. Vid behov kan vi boka in en tid för en kortare visning, men tar annars främst emot elevbesök där sökande elever tillsammans med en förälder (eller annan vuxen) träffar oss och pratar om vilka behov som finns och hur vi kan möta dem. Avvänd gärna vårt kontaktformulär så återkommer vi så snart vi har möjlighet, klicka här…

 

Ledig plats/kö?

Om du är intresserad av att veta om vi har lediga platser eller i annat fall önskar köplats läsåret 2023-2024? Då är ni varmt välkomna att höra av er via vårt kontaktformulär, klicka här…

Inför läsår (2025-2026) påbörjar vi arbetet med elevbesök i oktober 2024. Om ni vill bli kontaktade och få en tid för elevbesök inför kommande läsår 2024-2025 eller har frågor om våra utbildningar är ni också varmt välkomna att höra av er via vårt kontaktformulär, klicka här…

 

Film om Mimers gymnasium

Lyssna till elever på NA- och SA-programmen som berättar om skolan. Skolans speciallärare, lärare och rektor berättar om hur elevbesök och ansökning går till, om våra program, digitala verktyg, vår historia och mycket mer.

Gilla oss på Facebook

På Facebook lägger vi ut bilder, nyheter och annat intressant; www.facebook.com/mimersgymnasium ..

 

Eleverna: Lärarna är kunniga

Eleverna på Mimers gymnasium anser att lärarna är kunniga i sina ämnen, att undervisningen håller hög kvalitet och att de blir bemötta på ett positivt sätt. Många tycker även att lärarna alltid eller oftast anpassar pedagogiken på bästa sätt efter varje elevs förutsättningar. Varje år görs förutom kursutvärderingar även en elevenkät, föräldraenkät och en medarbetarundersökning. Läs mer här… .

Läs vad eleverna skriver om hur det är att gå på Mimers, klicka här…

.

.

.