Den bästa tänkbara skolan för våra barn

Såhär beskriver en förälder situationen kring sonens muntliga presentation i svenska 1.

Paniken är total inför en uppgift som för eleven ser ut att vara omöjlig att lösa och ert arbetssätt och bemötande och lugn för att på bästa sätt lösa uppgiften är helt ovärderligt! Eleven menar själv att han bara hade försvunnit i mängden i en ‘vanlig’ gymnasieklass och helt enkelt förträngt de jobbiga uppgifterna och tagit konsekvensen av det för hur skulle han annars göra? Då har han bara tur om han råkar få en Martin, Ronny, Sofia, Jenny, Karin m fl ‘Mimerslärare’ kring sina studier på skoltid.. Han tror att hans mål med studierna hade sett helt annorlunda ut.

En annan sak som sonen vill understryka gång på gång är sammanhållningen mellan elever och ALL personal på skolan, vid lunchen, rasterna och i alla möten. Att det känns som att ni alltid finns tillgängliga vad det än är. Det är som en stor familj på skoltid där man blir irriterad på somliga ibland men att man kan gå undan.

Det här är en fint exempel som vi ser det att denna skola är den bästa tänkbara för våra barn.

Förälder till elev på Mimers gymnasium 2015