Tina Keresztes

Kurator
kurator@mimersgymnasium.se
Mobil: 073-464 64 32

 

Tina arbetar som skolkurator på Mimers gymnasium sedan höstterminen 2022. Hon träffar alla elever på skolan vid flera tillfällen under deras studietid och finns tillgänglig både för den enskilda individen och för eleverna på gruppnivå. Fokus är alltid att tillsammans med eleven hitta vägar framåt både avseende mående och studier.

Erfarenhet: Innan Mimers arbetade Tina flera år som skolkurator på en grundskola F-9. Hon är utbildad socionom och har erfarenhet av socialtjänstens arbete med barn, unga och dess familjer, men även mångårig erfarenhet av att samverka med instanser såsom psykiatri och habilitering. Just samverkan är något som Tina värderar högt och av erfarenhet vet att god samverkan mellan skola, familj och externa instanser ger bäst resultat för våra elever.

Intressen: Utöver sina yrkeskunskaper avseende barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser har Tina även ett personligt stort intresse i att hela tiden öka och uppdatera sina kunskaper på området. I övrigt är hon en person som gärna spelar spel med familjen, tecknar och bakar. Tina har även som mål att en vacker dag lösa Rubiks kub.

Tankar kring autismspektrum: “Jag känner mig oerhört lyckosam som får möjlighet att arbeta i en verksamhet där eleverna själva uttrycker att de äntligen trivs i skolan och känner sig förstådda på ett sätt de inte upplevt under tidigare skolgång.”

 

 

 

 


Comments: Kommentarer inaktiverade för Tina Keresztes