Om Mimers gymnasium

Om Mimers gymnasium

Om Mimers gymnasium

Läsåret 2010/11 startade Mimers gymnasium en gymnasieutbildning anpassad för elever med Aspergers syndrom, högfungerande autism, ADHD och liknande diagnoser. Skolan arbetar med tydliggörande pedagogik som innebär konkretisering, visualisering, strukturering, formalisering och individualisering.

Mimers gymnasium ligger i Enhagen i Täby, med goda kommunikationer med buss från Mörby/Danderyd och Roslagsbanan. Skolan ligger i markplanet med egen ingång och har ljusa och rymliga lokaler. Mimers gymnasium vänder sig till dig som vill studera i liten grupp och behöver en så trygg och avlastande skolmiljö som möjligt. Skolan är nu fullt utbyggd med 40 elever och ungefär 20 vuxna; lärare och annan personal. Det innebär en liten organisation där alla känner alla och där du verkligen blir sedd och där dina behov blir tagna på allvar. Den korta beslutsvägen gör att beslut kan fattas snabbt och bli verkställda på en gång.

Skolan erbjuder Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) inriktning samhällskunskap och Naturvetenskapsprogrammet (NA) med inriktning naturvetenskap och samhälle.

På Mimers gymnasium går du i liten undervisningsgrupp och har behöriga lärare med god kännedom om autismspektrumdiagnoser (Aspergers syndrom, högfungerande autism, ADHD och liknande). Varje årskurs består av knappt 30 elever delade i tre undervisningsgrupper på 8-10 elever.

Du har ett klassrum tillsammans med din undervisningsgrupp och en egen arbetsplats med egen dator. Du arbetar efter en personligt framtagen studieplan, som vi kommer överens om tillsammans och som anpassas efter dina förutsättningar.

Dina framgångar följas noggrant upp tillsammans med dig och dina föräldrar. En av skolans bärande tankar är ett nära samarbete med elevernas föräldrar, för att uppnå optimal avlastning för ungdomarna för att främja studierna.

För att du ska få en så bra studietid som möjligt satsar skolan mycket på personalens utbildning, så att pedagogiken hela tiden anpassas efter vad forskningen kommit fram till.

Skolans grundare och vd, Adrienne Varkonyi, har mångårig utbildning i och erfarenhet av att undervisa elever med Aspergers syndrom på både Danderyds gymnasium och på Vallentuna gymnasium, där hon även startade och byggde upp en tidigare aspergerverksamhet. Det borgar för en hög kvalitet i utbildningen.

Det går bra att läsa mer om skolan i vårt informationsmaterial under Dokument.

.