Adrienne VarkonyiAdrienne Varkonyi

Rektor

adrienne.varkonyi@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 41
Mobil: 0736-55 50 85

Adrienne är skolans grundare och rektor. Hon har det övergripande ansvaret för verksamheten och personalen samt leder det pedagogiska arbetet. Hon ansvarar för att studieplaner, IUP (individuella utvecklingsplaner) och åtgärdsprogram upprättas och följs upp. Adrienne ansvarar för att skolan håller en hög kvalitet i utbildningen och att Mimers gymnasium följer de styrdokument som reglerar verksamheten. Adrienne har även ansvaret för det kontaktnät av experter som fortlöpande knyts till skolan och att vi håller oss uppdaterade med den forskning som bedrivs.

Erfarenheter: Adrienne har arbetat många år som lärare på gymnasiets olika program på Danderyds gymnasium och under senare tid i läraryrket särskilt inom utbildningar för elever med Aspergers syndrom. Hon startade även en ny verksamhet på Vallentuna gymnasium. Hon har mångårig utbildning inom autismspektrum och har deltagit i ett flertal internationella konferenser om olika autismspektrumtillstånd.

Intressen: Med tre barn och sex barnbarn har man inga problem med vad man ska göra på sin lediga tid. Det är fantastiskt att få vara en närvarande mormor och farmor. Den tid som blir kvar ägnas åt utflykter i natur och kultur. Läsning, teater, opera och konserter är berikande. Att resa har alltid varit en viktig del av livet.

Tankar kring autismspektrum: Att se elever som inte klarat att gå i skolan på 1–2 år komma till oss varje dag och utvecklas och få tillbaka tilliten till sin förmåga och att se glimten av lust och energi tändas i deras ögon är belöningen för mitt arbete.