Margareta Nordwall-Ghetu


Rektor

info@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 42
Mobil: 070-791 56 44

 

Margareta är en av skolans grundare, skolchef och sedan höstterminen 2021 även rektor. Hon har det övergripande ansvaret för verksamheten och personalen samt leder det pedagogiska arbetet. Margareta ansvarar för att skolan håller en hög kvalitet i utbildningen och att Mimers gymnasium följer de styrdokument som reglerar verksamheten.

Erfarenheter: Margareta arbetade länge som samordnare av internationell verksamhet på en statlig myndighet som utvärderar medicinska metoder, SBU. Därifrån har hon fått erfarenheter inom forskning, att leda och organisera internationella projekt och konferenser samt ordna utbildningar för utländska forskare. Margareta har även en utbildning i projektledning från George Washington University.

Förutom vidareutbildning inom autismspektrum avslutade Margareta den statlig befattningsutbildningen Rektorsprogrammet i december 2013 samt fortsättningen Fortbildning för rektorer om pedagogiskt ledarskap (juni 2018). Hon går andra året av Skolverkets skolchefsutbildning samt Karolinska Institutets fortbildning Att leda en hälsofrämjande skola – medicinsk elevhälsa för rektorer.

Intressen: Tid tillsammans med familjen är viktigast och tillsammans med man och tre barn blir det gärna besök på lekplatser, historiska marknader samt barnens konserter och tävlingar. Gotland tillhör en årlig tradition, liksom ett par veckor i svenska fjällen under både vinter och sommar.

Tankar kring autismspektrum: “Människor som har annorlunda uppsättning av styrkor och svagheter jämfört med ”normen”. Min uppfattning av världen vidgas när våra elever visar på ett annat sätt att tänka och uppleva livet.”

 

 


Comments: Kommentarer inaktiverade för Margareta Nordwall-Ghetu