Karin Lindgren

 

Biträdande rektor
karin.lindgren@mimersgymnasium.se

 

Karin är legitimerad gymnasielärare i engelska och religionskunskap och har även undervisat i kursen etik och människans livsvillkor. Hösten 2021 tillträde Karin rollen som biträdande rektor, men har under flera år arbetat som arbetslagledare och förstelärare med ansvar för pedagogiskt utvecklingsarbete i lärarlaget och med ett särskilt uppdrag att utveckla användningen av digitala verktyg i undervisningen.

Erfarenhet: Karin är gymnasielärare i engelska och religionskunskap och har undervisat i dessa ämnen i tjugo år. Hon har även studerat franska, etik, indisk & kinesisk filosofi, samtalsmetodik och specialpedagogik på universitetet. Karin har lång erfarenhet av att arbeta digitalt med eleverna på skolan och är en nyckelperson för vårt arbete med Haldor, en lärplattform som bygger på Office 365.

Intressen: På sin fritid ägnar sig Karin gärna åt att träna, åka skidor, långfärdsskridskor och att umgås med familj och vänner. Reser är en annan sak som hon gärna gör när det finns möjlighet.

Tankar kring autismspektrum: Jag har tidigare jobbat med elever inom autismspektrumet på större skolor. Där har det varit svårt att fullt ut tillgodose dessa elevers behov och jag tycker att det är fantastiskt att Mimers har möjlighet att anpassa miljön och skoldagen efter våra elevers behov i en så omfattande utsträckning. Jag har som målsättning att alla elever ska ha sagt något och känt sig sedda och lyssnade på under varje lektion. Mitt mål är att skapa förutsättningar för trygghet, motivation och utveckling.

 

Margareta Nordwall-Ghetu


Rektor

info@mimersgymnasium.se
Mobil: 070-791 56 44

 

Margareta är en av skolans grundare, skolchef och sedan höstterminen 2021 även rektor. Hon har det övergripande ansvaret för verksamheten och personalen samt leder det pedagogiska arbetet. Margareta ansvarar för att skolan håller en hög kvalitet i utbildningen och att Mimers gymnasium följer de styrdokument som reglerar verksamheten.

Erfarenheter: Margareta arbetade länge som samordnare av internationell verksamhet på en statlig myndighet som utvärderar medicinska metoder, SBU. Därifrån har hon fått erfarenheter inom forskning, att leda och organisera internationella projekt och konferenser samt ordna utbildningar för utländska forskare. Margareta har även en utbildning i projektledning från George Washington University.

Förutom vidareutbildning inom autismspektrum har Margareta avslutat den statlig befattningsutbildningen Rektorsprogrammet (2013), Fortbildning för rektorer om pedagogiskt ledarskap (2018), Skolverkets skolchefsutbildning (2022), Karolinska Institutets fortbildning Att leda en hälsofrämjande skola – medicinsk elevhälsa för rektorer (2022) och Kommunikation i rektors ledarskap (2023).

Intressen: Tid tillsammans med familjen är viktigt och tillsammans med man och tre barn blir det besök på lekplatser, historiska marknader samt barnens konserter och tävlingar. Gotland tillhör en årlig tradition, liksom ett par veckor i svenska fjällen under både vinter och sommar.

Tankar kring autismspektrum: “Människor som har annorlunda uppsättning av styrkor och svagheter jämfört med ”normen”. Min uppfattning av världen vidgas när våra elever visar på ett annat sätt att tänka och uppleva livet.”

 

 

Adrienne Varkonyi

Adrienne VarkonyiVD

adrienne.varkonyi@mimersgymnasium.se
Mobil: 0736-55 50 85

 

Adrienne är skolans grundare och vd. Hon handleder skolans utvecklingsgrupp samt driver utvecklingsarbete i verksamheten. Adrienne har med sin långa erfarenhet även ett brett kontaktnät av experter som fortlöpande knyts till skolan och verkar för att vi håller oss uppdaterade med den forskning som bedrivs.

Erfarenheter: Adrienne har arbetat många år som lärare på gymnasiets olika program på Danderyds gymnasium och under senare tid i läraryrket särskilt inom utbildningar för elever med Aspergers syndrom. Hon startade även en ny verksamhet på Vallentuna gymnasium. Hon har mångårig utbildning inom autismspektrum och har deltagit i ett flertal internationella konferenser om olika autismspektrumtillstånd. Adrienne gick den den statlig befattningsutbildningen Rektorsprogrammet 2010-2013 och arbetade som rektor fram till höstterminen 2021.

Intressen: Med tre barn och sju barnbarn har man inga problem med vad man ska göra på sin lediga tid. Det är fantastiskt att få vara en närvarande mormor och farmor. Den tid som blir kvar ägnas åt utflykter i natur och kultur. Läsning, teater, opera och konserter är berikande. Att resa har alltid varit en viktig del av livet.

Tankar kring autismspektrum: Att se elever som inte klarat att gå i skolan på 1–2 år komma till oss varje dag och utvecklas och få tillbaka tilliten till sin förmåga och att se glimten av lust och energi tändas i deras ögon är belöningen för mitt arbete.