Margareta Nordwall-Ghetu

 

Btr rektor

info@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 42
Mobil: 070-791 56 44

 

Margareta ansvarar främst för administration, marknadsföring och ekonomi. Det är hon som uppdaterar hemsidan, ser till att det finns mallar, tar fram policydokument och stödjer rektor i skolledningsfrågor.

Erfarenheter: Margareta arbetade länge som samordnare av internationell verksamhet på en statlig myndighet som utvärderar medicinska metoder, SBU. Därifrån har hon fått erfarenheter inom forskning, att leda och organisera internationella projekt och konferenser samt ordna utbildningar för utländska besökare. Margareta har även en utbildning i projektledning från George Washington University.

Förutom vidareutbildning inom autismspektrum avslutade Margareta den statlig befattningsutbildningen Rektorsprogrammet i december 2013 samt fortsättningen Fortbildning för rektorer om pedagogiskt ledarskap (juni 2018).

Intressen: Tid tillsammans med familjen är viktigast och tillsammans med man och barn blir det gärna pysseldagar eller besök på vikingamarknader. Gotland tillhör en årlig tradition, liksom ett par veckor i svenska fjällen och så en liten röd stuga i Åbos vackra skärgård.

Tankar kring autismspektrum: “Människor som har annorlunda uppsättning av styrkor och svagheter jämfört med ”normen”. Min uppfattning av världen vidgas när våra elever visar på ett annat sätt att tänka och uppleva livet.”

 

 

Adrienne Varkonyi

Adrienne VarkonyiRektor

adrienne.varkonyi@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 41
Mobil: 0736-55 50 85

 

Adrienne är skolans grundare och rektor. Hon har det övergripande ansvaret för verksamheten och personalen samt leder det pedagogiska arbetet. Hon ansvarar för att studieplaner, IUP (individuella utvecklingsplaner) och åtgärdsprogram upprättas och följs upp. Adrienne ansvarar för att skolan håller en hög kvalitet i utbildningen och att Mimers gymnasium följer de styrdokument som reglerar verksamheten. Adrienne har även ansvaret för det kontaktnät av experter som fortlöpande knyts till skolan och att vi håller oss uppdaterade med den forskning som bedrivs.

Erfarenheter: Adrienne har arbetat många år som lärare på gymnasiets olika program på Danderyds gymnasium och under senare tid i läraryrket särskilt inom utbildningar för elever med Aspergers syndrom. Hon startade även en ny verksamhet på Vallentuna gymnasium. Hon har mångårig utbildning inom autismspektrum och har deltagit i ett flertal internationella konferenser om olika autismspektrumtillstånd.

Intressen: Med tre barn och sju barnbarn har man inga problem med vad man ska göra på sin lediga tid. Det är fantastiskt att få vara en närvarande mormor och farmor. Den tid som blir kvar ägnas åt utflykter i natur och kultur. Läsning, teater, opera och konserter är berikande. Att resa har alltid varit en viktig del av livet.

Tankar kring autismspektrum: Att se elever som inte klarat att gå i skolan på 1–2 år komma till oss varje dag och utvecklas och få tillbaka tilliten till sin förmåga och att se glimten av lust och energi tändas i deras ögon är belöningen för mitt arbete.