Fredrik Nilsson

 

Gymnasielärare

fredrik.nilsson@mimersgymnasium.se

 

Matilda Strömberg Djäken

 

Gymnasielärare

matilda.stromberg-djaken@mimersgymnasium.se

 

Johan Mparmpagiannis

 

Gymnasielärare

johan.mparmpagiannis@mimersgymnasium.se

 

Christer Jansson

 

Gymnasielärare

christer.jansson@mimersgymnasium.se

 

Christer undervisar sedan 2018 på Mimers i programmering och webbutveckling.

Erfarenheter: Christer har en Civilingenjörsexamen från KTH och flera års utbildning inom Datorteknik och Programmering. Han har utöver sina dryga 15 år som lärare även arbetat som ingenjör och systemutvecklare. Christer är även behörig i matematik vilket gynnar eleverna nu när programmering har fått större utrymme i NA-matematikens kurser.

 

 

Ingrida Vepstiene

 

Gymnasielärare, Mentor SA21B

ingrida.vepstiene@mimersgymnasium.se

 

Ingrida undervisar i engelska samt är mentor i SA21B.

Erfarenheter: Ingrida har många års erfarenhet av att undervisa i engelska och har studerat engelska och pedagogik i både Litauen och Sverige. Hon har även arbetat flera år som chef på Migrationsverket i Litauen.

 

Viveka Bergh

 

Gymnasielärare, Mentor NA19

viveka.bergh@mimersgymnasium.se

 

Viveka undervisar i samhällsvetenskap, lärande och utveckling och internationella relationer och är en av två mentorer i N19.

Erfarenheter: Viveka är gymnasielärare i religionskunskap och samhällskunskap. Hon har även många års erfarenheter av att arbeta med utsatta människor och då främst med flyktingar både i och utanför Sverige anställd av bland annat Migrationsverket och FN.

Valentina Kudinova

 

Gymnasielärare, Mentor NA20

Valentina.Kudinova@mimersgymnasium.se

 

Valentina undervisar främst i matematik, men även i fysik, på Mimers sedan höstterminen 2018.

Erfarenheter:  Valentina har högskoleutbildning som teoretisk mekaniker, tillämpad matematiker, och var adjunkt på universitet i Ukraina. Hon har undervisat i hållfasthetslära, teknisk ritning, CAD, maskinelement på universitetsnivå i 15 år.

Tankar om autismspektrum och undervisning: Valentina gillar tydlig struktur i undervisningen samtidigt som hon använder olika arbetssätt för att eleverna ska kunna göra sitt bästa. Hon är kreativ och tycker om att hitta ovanliga men enkla lösningen på problem.

 

Nils Grote

 

Gymnasielärare, Mentor SA19B

nils.grote@mimersgymnasium.se

 

Nils Grote började på Mimers gymnasium hösten 2017 och undervisar i samhällskunskap och historia. Med en nyligen avslutad gymnasielärarexamen har Nils med sig det senaste från sin universitetsutbildning kring forskning och kurser i bedömning, utvecklingsarbete, specialpedagogik, ledarskap, bedömning för lärande och mycket mer. 

 

Eva Alderborn

 

Gymnasielärare

eva.alderborn@mimersgymnasium.se

 

Eva har undervisat i svenska, engelska, spanska och kommunikation på Mimers mellan 2016 och 2021. Under läsåret 2021-2022 undervisar hon enstaka elever i engelska på grundläggande och avancerad nivå.

Erfarenheter: Eva är legitimerad gymnasielärare i svenska och engelska, och har även studerat och undervisat i spanska, musik och psykologi. Med över 30 års erfarenhet av arbete i skolan, varav åtta år som gymnasierektor för bland annat autismklasser, har Eva bred och djup erfarenhet av såväl undervisning, skolorganisation som elevhälsofrågor. Hon har också skrivit läromedel samt arbetat med lärarfortbildning i frågor kring hur man praktiskt individanpassar lärandet.
”Självförtroende och lärande går hand i hand. Att bidra till ökat självförtroende hos eleven är det bästa med att vara lärare. Två ledord som följt mig under många år är värme och tydlighet. Varje dag strävar jag efter att bygga goda och uppriktiga relationer med mina elever och därigenom väcka lusten att utvecklas och lära.”

Intressen: ”Sång och musik har följt mig genom livet, och andra favoritområden är språk och litteratur samt naturupplevelser.” Eva har ett litet hus i Andalusien där hon gärna spenderar tid med vänner, barn och barnbarn.

Tankar kring autismspektrum: ”Det vi kallar funktionsprofil, ser jag som en av många egenskaper hos samma person. Jag uppskattar mycket det utrymme för samtal och tystnad vi har på Mimers gymnasium. Här får både elevernas och mina tankar växa fritt. I den bästa av världar studerar alla elever under optimala förhållanden och alla människor, med sina olika sidor, behövs.”

 

Edward Davey

 

Gymnasielärare, Mentor IM18

edward.davey@mimersgymnasium.se

 

Ed undervisar i  biologi, kemi och naturkunskap och handleder NA-elever i gymnasiearbetet på Mimers sedan 2015.

Erfarenhet: Ed har en universitetsutbildning i biokemi med kemi och har doktorerat i cell-och molekylärbiologi. Han arbetade därefter som forskare inom genetiskt ärftlig anemi på Institutionen för genetik och patologi på Uppsala Universitet. Ed var även ansvarig för handledning av doktorander och studenter.