Tina Keresztes

Kurator

tina.keresztez@mimersgymnasium.se

Tina finns på skolan alla dagar i veckan. Hennes uppgift är framförallt att arbeta förebyggande och främjande med trygghet, trivsel och studiero.

Skolan erbjuder alla elever ett introduktionssamtal om hur kuratorn kan hjälpa och stötta dig i skolan. Hos Tina kan du diskutera trivsel och trygghet på skolan eller hur vi kan underlätta för dig i din skolsituation. Du kan också få stöd, råd och hjälp med kontakter utanför skolan, allt utifrån ditt behov. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och har tystnadsplikt. Tillsammans löser vi problem och ökar din och den gemensamma trivseln i skolan för bästa resultat.

 

 

 

Malin Lindholm

 

Skolsköterska

skolskoterska@mimersgymnasium.se

Malin arbetar på tisdagar och fredagar på Mimers gymnasium. Hennes uppgift är framförallt att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Om medicinska behov finns så kartlägger Malin dem och konsulterar vidare.

Malin kan hjälpa dig om du har frågor om din hälsa som t ex kost, motion, sömn, alkohol, rökning och droger eller funderingar kring sex och samlevnad och andra frågeställningar. Det är även genom henne som elever/föräldrar bokar tid hos skolläkaren, som finns på skolan vid behov utöver läkarmottagning två gånger per termin. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och har tystnadsplikt.

 

Bitte Slättebol

bitteStudie- och yrkesvägledare/karriärcoach
Bitte finns på skolan torsdagar enligt bokningar och schema.

syv@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40, mobil 070-575 69 60

Studie- och yrkesvägledning på Mimers: I årskurs 2 och 3 arbetar alla elever med en skolversion av Bittes utvecklingsprogram “Personlig vision – unik nisch®. Bygg ditt personliga varumärke inifrån”. Vi lyfter fram elevens starka sidor, fångar upp intressen och erfarenheter och undersöker elevens drivkrafter. Denna självkunskap sammanfattar vi sedan och använder som underlag för en dialog om nästa steg efter gymnasiet och vilka konkreta möjligheter som finns. Syftet är att ge stöd till nästa steg i livet efter gymnasiet oavsett om det är fortsatta studier, praktik, jobb eller något annat.

Bitte kan hjälpa till att förstärka elevens CV genom att göra kombinationen av kompetens och personliga egenskaper synlig både för eleven själv, för föräldrar, för nästa studienivå och för t ex tänkbara arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.

För att underlätta övergången till nästa steg efter gymnasiet erbjuder vi “stafettpinne”. Det innebär att mentor och/eller SYV tillsammans med eleven överlämnar kunskap om eleven till universitet, folkhögskola, yrkeshögskola eller annan yrkesinriktad skola för att eleven ska få så bra stöd som möjligt från start i sina fortsatta studier. På samma sätt kan vi överföra kunskap om eleven till daglig verksamhet, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. Detta sker givetvis på elevens uppdrag.

Erfarenheter: Bitte är logoped och civilekonom med en MBA i internationella affärer. Intresset för utveckling av människor och verksamheter har genomsyrat hela hennes arbetsliv. Hon har arbetat i hälso- och sjukvården som logoped och på det internationella läkemedelsföretaget Pharmacia som marknadsansvarig för området smärtbehandling samt som strategisk förändringsledare på uppdrag av koncernledningen. Sedan femton år tillbaka arbetar Bitte som konsult och coach med att utveckla det personliga ledarskapet och varumärket hos ledare, medarbetare och entreprenörer. Hon kopplar vidare ihop en organisations utveckling av verksamheten med utveckling av det personliga ledarskapet hos ledare och medarbetare. Bitte arbetar med en stor bredd av verksamheter och branscher både inom den offentliga och privata sektorn.

Intressen: Eget barn i skolåldern och bonusbarn med familjer utomlands. Friskvård, teater och sång. Fotbollscoach för flicklag.

Tankar kring autismspektrum: att se människan bakom diagnosen, både talanger som kan utvecklas, de starkaste kunskapsområdena och personliga egenskaperna och var drivkraften till fortsatt utveckling finns.

 

Jessica Werner

Gymnasie- och speciallärare/specialpedagog

jessica.werner@mimersgymnasium.se

Tel: 08-12 20 40 40

 

Jessica är legitimerad gymnasielärare (svenska och tyska) och speciallärare och har arbetat på Mimers sedan skolan startade. Förutom att undervisa har hon tidigare varit mentor för flera klasser. Sedan 2019 har Jessica ett särskilt ansvar för skolans Elevhälsoarbete.

Erfarenheter: Jessica är utbildad gymnasielärare och speciallärare och har även läst till sig en magisterexamen i specialpedagogik. Efter lärarexamen började Jessica arbeta på en skola med kombinerad dagbehandling. Där arbetade hon med elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller psykosociala svårigheter och har därför stor erfarenhet av den elevgruppen. Jessica har erfarenhet av att arbeta individbaserat där elevens behov får styra.

Intressen: Jessica umgås gärna med familj och vänner eller läser en god bok på sin fritid. Kvalitetstid med de två katterna Turbo och Foxie prioriteras också. Under vintersäsongen står hockey högt på listan, då hon går på Djurgårdens hemmamatcher. Som husägare och småbarnsförälder har Jessica numera en hel del annat att stå i.

Tankar kring autismspektrum: “Jag väljer att inte se diagnosen utan individen bakom diagnosen. Att varje dag få undervisa och lära känna dessa elever gör att jag får massor med nya kunskaper. Framförallt lär de mig att vi alla är människor, men att vi lär oss och fungerar på lite olika sätt! Våra elever öppnar dörrar till helt nytt sätt att tänka och lära. Jag får ständigt nya perspektiv på livet!”