Svante Hultman

Lärare, mentor SA18B

svante.hultman@mimersgymnasium.se

 

Svante undervisar främst i samhällskunskap och geografi, men har även ansvarat för skolans kurs Lärande och utveckling. Under ett par år ledde han skolans killgrupp, som numera övergått till en temagrupp där elever under vårterminen träffas för diskussioner om hur det är att vara ung, relationer, likabehandling och mycket mer. Svante är mentor för SA18B.

Erfarenheter: Parallellt med ämnes- och pedagogikstudier vid Stockholms universitet vikarierade Svante ett par terminer på Fryshusets och Thorlidsplans gymnasiums AST-enheter. Det var då han insåg att detta var en elevgrupp han ville specialisera sig inom efter avslutade studier. Svante är dessutom är uppväxt i Täby vilket gjorde Mimers gymnasium till ett naturligt val av arbetsplats och där han har trivts bra sedan år 2015.

Intressen: Vid sidan av ett stort samhällsintresse i allmänhet räknar jag musik, träning och båtliv till mina främsta glädjeämnen.

Tankar kring autismspektrum: Varje elev är i första hand en unik individ och inte en uppsättning diagnoser. I den utsträckning diagnosen spelar in försöker jag att se den som en styrka snarare än belastning.