Karin Lindgren

Gymnasielärare, stödmentor SA16
karin.lindgren@mimersgymnasium.se

 

Karin är legitimerad gymnasielärare i engelska och religionskunskap. Hon undervisar även i kursen etik och människans livsvillkor som valbar kurs. Från och med hösten 2016 har Karin ett särskilt ansvar för att utveckla användningen av digitala verktyg i undervisningen.

Erfarenhet: Karin är gymnasielärare i engelska och religionskunskap och har undervisat i dessa ämnen i tjugo år. Hon har även studerat franska, etik, indisk & kinesisk filosofi, samtalsmetodik och specialpedagogik på universitetet. Karin har lång erfarenhet av att arbeta digitalt med eleverna och använder sig av undervisningsloggar där hon ger snabb återkoppling på deras insatser.

Intressen: På sin fritid ägnar sig Karin gärna åt att träna, åka skidor, långfärdsskridskor och att umgås med familj och vänner. Reser är en annan sak som hon gärna gör när det finns möjlighet.

Tankar kring autismspektrum: Jag har tidigare  jobbat med elever inom autismspektrumet på större skolor.  Där har det varit svårt att fullt ut tillgodose dessa elevers behov och jag tycker att det är fantastiskt att  Mimers har möjlighet att anpassa miljön och skoldagen efter våra elevers behov i en så omfattande utsträckning. Jag har som målsättning att alla elever ska ha sagt något och känt sig sedda och lyssnade på under varje lektion. Mitt mål är att skapa förutsättningar för trygghet, motivation och utveckling.