Johnny Gillberg

Gymnasielärare, deltid

johnny.gillberg@mimersgymnasium.se

Johnny är lärare i samhällskunskap, svenska, tyska, företagsekonomi, rättskunskap, historia och samhällskunskap. Han är tillbaka i Västergötland, men håller i enstaka kurser när det är möjligt.

Erfarenheter: Johnny har tidigare arbetat 20 år inom lantbruk. Innan han flyttade till Stockholm för att arbeta på Mimers arbetade han som gymnasielärare i Västergötland. Att ha arbetat på två skolor som Johnny har gjort, gör att han har sett och mött olika syn på pedagogik och hur arbetet kan struktureras.

Intressen: Johnnys intresse är att läsa och se på film samt att ta hand om de två gårdar han äger med sin fru. Även intresset att resa delar han med sin fru och det blir flera resor till Tyskland varje år där Johnny har en stor bekantskapskrets.

Tankar kring autismspektrum: Det är nödvändigt att ha en skola som är utformad för att möta dessa elever. Det handlar om att ge en trygg miljö där arbetet sker i små grupper där varje elevs behov kan bli tillgodosett. Johnny har ägnat mycket tid åt att studera olika frågor kring autismspektrum, dels genom att läsa mycket om ämnet och dels genom att han har personer i sin omedelbara närhet som har autism och ADHD. I sin lärarroll betonar Johnny att eleverna ska se sina styrkor i stället för sina svårigheter.