erikErik Åhlin

Elevassistent, tjänstledig

erik.ahlin@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40

Erik arbetar som elevassistent och finns till för elever både under lektionstid och på raster. Skolans elevassistenter organiserar även läxhjälp för eleverna utanför skoltid. Erik hjälper också till med administrativt och praktiskt arbete på skolan.

Erfarenheter: Erik har sedan han var 15 år engagerat sig i Föreningen för Integrerad Ungdomsverksamhet, som fokuserar på att skapa mötesplatser för ungdomar med och utan funktionsnedsättande diagnoser. Han har också nyligen skaffat sig en kandidatexamen med dubbla huvudämnen i Internationell Hälsa och Utveckling & internationellt samarbete. Under de senaste 5 åren har han även arbetat som ungdomsledare på ett 3-4veckors konfirmationsläger med blandade ungdomsgrupper.

Intressen: Tycker om att laga mat, läsa skönlitteratur, vara ute i naturen och spela dataspel. Även resande är en stor passion. Har under det senaste året engagerat sig i Röda Korset.

Tankar kring autismspektrum: Det finns traditionellt sett en rätt fyrkantig syn på ungdomar och vuxna med diagnoser inom autismspektrum. Problem och begränsningar är oftast det som dominerar när man diskuterar fenomenet och man beskriver ofta personer med diagnoser som passiva mottagare. Det jag lärt mig av mina tidigare erfarenheter är vikten av att ha en holistisk och inkluderade syn på individen. Det är en förutsättning för trygghet, utvecklingspotential och medmänsklighet.