Elisabet Morberg Bölenius

Gymnasielärare, stödmentor i SA14A och B

elisabet.bolenius@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40

Elisabet undervisar i webbutveckling och datorteknik samt är stödmentor i SA14A och SA14B.

Erfarenheter: Elisabet har arbetat med undervisning i 15 år. Hon är ännu inte riktig klar med sin utbildning, men har bara den sista pusselbiten kvar innan hon blir behörig datalärare på gymnasiet.  Elisabet kom in i skolans värld genom ett par vikariat på grundskolans mellanstadium. Hennes intresse för pedagogik tillsammans med intresset för datorer ledde till att hon arbetat som datalärare på gymnasieskolan i 13 år. Elisabet har under flera år undervisat elever med autismspektrumtillstånd i olika datakurser.

Intressen: Elisabet umgås helst med sin familj och sina barnbarn, sportar och motionerar eller reser till favoritlandet Italien. Att arbeta i trädgården på landstället är också något som hon gärna gör på fritiden.

Tankar kring autismspektrum: Genom arbetet i små grupper ges man möjlighet att möta varje elev individuellt och arbeta utifrån varje elevs speciella förutsättningar