Annette Ekenberg

Speciallärare, specialpedagog, gymnasielärare, stödmentor NA16

annette.ekenberg@mimersgymnasium.se
Tel: 08-12 20 40 40

Annette är legitimerad gymnasielärare i svenska och historia samt legitimerad specialpedagog och speciallärare för språk-läs och skrivutveckling. Hon har också en filosofie kandidatexamen i historia och litteraturvetenskap, samt en magisterexamen i specialpedagogik.

Erfarenhet: Annette har arbetat som lärare i femton år. Nästan tio år av dessa som specialpedagog och speciallärare. Många år i olika elevhälsoteam har gett Annette en bred erfarenhet av arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Hon har stor erfarenhet av att arbeta med svårigheter kring ADHD, autismspektrumtillstånd och av elever med olika läs- och skrivsvårigheter. Annette har erfarenhet både från gymnasieskolan och från grundskolan.

Intressen: På fritiden umgås Annette gärna med sin familj och med goda vänner. Annette har ett stort intresse för friluftsliv (bland annat tack vare ett förflutet inom KFUK/M:s scoutförbund) och helger och lov spenderas därför gärna i husvagnen i skärgårdsmiljö utanför Vaxholm eller i familjens motorbåt.  För övrigt är film och litteratur stora intressen för Annette, som gärna kryper upp i soffan med en god bok eller stänger in sig i en biosalong, även om solen skiner ute.

Tankar kring autismspektrum: ”Jag tror på varje individs förmåga att växa och utvecklas om rätt förutsättningar till detta ges. Jag menar att det är skolans ansvar att skapa dessa förutsättningar. Det är när omgivningen inte förstår, saknar kunskap eller misslyckas i att anpassa lärmiljöer och undervisning som svårigheterna kan bli ett hinder för eleven. Därför tror jag att kärnan till framgång i all undervisning bygger på att vi skapar goda relationer till våra elever, ger dem en känsla av sammanhang, samt ger dem trygga lärmiljöer. På Mimers Gymnasium upplever jag att vi har förutsättningarna, förmågorna och möjligheterna att ge eleverna detta.”