Tina Keresztes

Kurator

tina.keresztez@mimersgymnasium.se

Tina finns på skolan alla dagar i veckan. Hennes uppgift är framförallt att arbeta förebyggande och främjande med trygghet, trivsel och studiero.

Skolan erbjuder alla elever ett introduktionssamtal om hur kuratorn kan hjälpa och stötta dig i skolan. Hos Tina kan du diskutera trivsel och trygghet på skolan eller hur vi kan underlätta för dig i din skolsituation. Du kan också få stöd, råd och hjälp med kontakter utanför skolan, allt utifrån ditt behov. Kuratorn ingår i skolans elevhälsoteam och har tystnadsplikt. Tillsammans löser vi problem och ökar din och den gemensamma trivseln i skolan för bästa resultat.

 

 

 


Comments: Kommentarer inaktiverade för Tina Keresztes