Dantemässan 16 nov 2018

Mimers gymnasium finns som vanligt på plats med elever, lärare och skolledning under Expedition Dante. Även i år är vi på Täby Racketcenter. Alla gymnasieskolor i Täby och Danderyd ställer ut och svarar på frågor om sina respektive program och utbildningar under den lokala gymnasiemässan. Vi hälsar alla blivande gymnasieungdomar, föräldrar, SYV-are och andra intresserade varmt välkomna, så berättar vi mer om vår skola och våra gymnasieprogram.

Mässan är öppen mellan 10:00 och 15:30, lördagen den 17 november 2018.

Läs mer på http://dantemassan.se/

.

Comments: Kommentarer inaktiverade för Dantemässan 16 nov 2018

Omdöme från förälder juni 2018

Skolan har blivit vändpunkten i min sons liv – han fann trygghet och glädje och trivdes från första dagen. Ni har motiverat honom till studier och gav honom hopp och tro på sig själv. Ni har tagit fram hans bästa sidor och hjälpt till med det svåra genom er förståelse och individuell anpassning. Vill även tacka alla fantastiska och engagerade/kunniga lärare i alla ämnen – genom alla åren. Läs fortsättningen här…

Comments: Kommentarer inaktiverade för Omdöme från förälder juni 2018

Öppet hus 25 januari 2018

Varmt välkomna till Mimers gymnasium under öppet hus torsdagen den 25 januari 2018, kl 18-20. Möt elever, lärare, rektor och annan personal. Vi kommer att visa lokalerna, berätta om utbildningarna och på vilket sätt vi arbetar tillsammans för att utvecklas så långt som möjligt. Rektor kommer att ha en kort presentation och svara på frågor ca 18:45 i matsalen.

Comments: Kommentarer inaktiverade för Öppet hus 25 januari 2018

Expedition Dante 18 nov 2017

Mimers gymnasium finns som vanligt på plats med elever, lärare och skolledning under Expedition Dante. Även i år är vi på Täby Racketcenter. Alla gymnasieskolor i Täby och Danderyd ställer ut och svarar på frågor om sina respektive program och utbildningar under den lokala gymnasiemässan. Vi hälsar alla blivande gymnasieungdomar, föräldrar, SYV-are och andra intresserade varmt välkomna, så berättar vi mer om vår skola och våra gymnasieprogram.

Mässan är öppen mellan 10:00 och 15:30, lördagen den 18 november 2017.

Läs mer på http://dantemassan.se/

.

 

Comments: Kommentarer inaktiverade för Expedition Dante 18 nov 2017

Skolmat från Fraiche Catering

Mimers gymnasium har sedan höstterminen 2017 en ny leverantör av skolmat, nämligen Fraiche Catering. Nyheter är bland annat matsedeln på nätet för flera veckor framåt, näringsdeklaration för varmrätt, tummen upp för god mat och återvinning av matrester. Kicka här för matsedel.

Fraiche Catering beskriver sin mat som bra mat lagad från grunden av färska och fräscha råvaror, mer gröna smaker och fibrer samt mindre salt. Dessutom används rätt sorts fett och i rätt mängd. Lunchen ska stå för minst 35 % av det rekommenderade dagliga intaget av näring för studerande barn eller ungdom.

Läs mer här..

Comments: Kommentarer inaktiverade för Skolmat från Fraiche Catering

Öppet hus 26 januari 2017

Varmt välkomna till Mimers gymnasium under öppet hus torsdagen den 26 januari 2017, kl 18-20. Möt elever, lärare, rektor och annan personal. Vi kommer att visa lokalerna, berätta om utbildningarna och på vilket sätt vi arbetar tillsammans för att utvecklas så långt som möjligt. Rektor kommer att ha en kort presentation och svara på frågor ca 18:45 i matsalen.

 

Comments: Kommentarer inaktiverade för Öppet hus 26 januari 2017

Expedition Dante 19 nov 2016

Expedition DanteMimers gymnasium finns som vanligt på plats med elever, lärare och skolledning under Expedition Dante. I år är vi på Täby Racketcenter. Alla gymnasieskolor i Täby och Danderyd ställer ut och svarar på frågor om sina respektive program och utbildningar under den lokala gymnasiemässan. Vi hälsar alla blivande gymnasieungdomar, föräldrar, SYV-are och andra intresserade varmt välkomna, så berättar vi mer om vår skola och våra gymnasieprogram.

Mässan är öppen mellan 10:00 och 16:00, lördagen den 19 november 2016.
Läs mer på www.expeditiondante.se

Comments: Kommentarer inaktiverade för Expedition Dante 19 nov 2016

Skolstart läsåret 2016-2017

Varmt välkomna till ett nytt läsår. Uppropet är i matsalen, Enhagsslingan 5.

Åk 1 SA/NA/IM: Måndagen den 22 augusti 10.00–14.00
Åk 2-4: Tisdagen den 23 augusti 10.00–14.00

Nu är NA-programmet fullt utbyggt med tre årskurser samt en ny IM-klass. Detta innebär att alla utbildningsplatser är fullsatta med elever vid varje arbetsplats på skolan.

De första tre dagarna är inskolningsdagar mellan 10:00-14:00. Ordinarie schema börjar gälla från och med torsdagen den 25 augusti.

Comments: Kommentarer inaktiverade för Skolstart läsåret 2016-2017

Skolinspektionen: Ingen brist konstaterad

Skolinspektionen besökte Mimers gymnasium som en del av den regelbundna tillsynen som skedde i Täby under höstterminen 2015. Enligt beslut i december 2015 konstateras det att Mimers gymnasium lever upp till kraven som gäller för verksamheten på samtliga granskade områden. Dessa omfattar bland annat undervisning och lärande, särskilt stöd, bedömning och betygssättning, trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling, samt styrning och utveckling.

Skolinspektionens sammanfattande bedömning (Dnr 44-2015:3754).

“Det finns inget i tillsynen som visar annat än att undervisningen i Mimers gymnasium utgår från de nationella målen i läroplanen och att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Vidare bedömer Skolinspektionen att det vid skolan finns ett fungerande arbete för att säkerställa att de elever som har sådana behov ges extra anpassningar och särskilt stöd i tillräcklig omfattning. Skolinspektionens bedömning är att det vid skolan bedrivs ett aktivt arbete för att identifiera utvecklingsområden. Åtgärder vidtas för att utveckla utbildningen i syfte att eleverna vid skolan ska nå så långt som möjligt. Sammantaget bedömer Skolinspektionen att Mimers gymnasium lever upp till de krav som gäller för verksamheten.”

 

Comments: Kommentarer inaktiverade för Skolinspektionen: Ingen brist konstaterad

Öppet hus 21 januari

Varmt välkomna till Mimers gymnasium under öppet hus torsdagen den 21 januari 2016, kl 18-20. Möt elever, lärare, rektor och annan personal. Vi kommer att visa lokalerna, berätta om utbildningarna och på vilket sätt vi arbetar tillsammans för att utvecklas så långt som möjligt. Rektor kommer att ha en kort presentation och svara på frågor ca 18:45 i matsalen.

 

Comments: Kommentarer inaktiverade för Öppet hus 21 januari