Ny rektor

I och med innevarande läsår vill vi informera om några förändringar i skolledningen. Adrienne Varkonyi, som var med och startade Mimers gymnasium för 11 år sedan, och som varit rektor sedan dess, avgår som rektor. Margareta Nordwall Ghetu, som också var med och startade skolan, och som varit biträdande rektor under lika lång tid, efterträder Adrienne som skolans rektor. De har arbetat tätt tillsammans under de gångna åren, så övergången kommer att ske ganska sömlöst tror vi. Biträdande rektor är Karin Lindgren som även hon varit länge på skolan och har bland annat haft det övergripande ansvaret för skolans lär-plattform och för arbetet med arbetslaget. Även med Karin har vi arbetat nära inom Utvecklingsgruppen, och hon är väl insatt i skolledningens olika processer. Adrienne kommer inte att gå i pension helt, utan blir kvar i organisationen, med i huvudsak handledande uppdrag, för att säkra kompetens och kontinuitet.

Mimers gymnasium har varit en stor och väldigt viktig del av mitt liv, berättar Adrienne, och det kommer att bli en stor förändring att inte längre ha huvudansvaret för verksamheten. Därför känns det extra bra att få överlämna skolan i så kompetenta händer, samtidigt som jag har möjlighet att bidra med den kompetens som både kunskap och lång erfarenhet ger och få möjlighet att följa skolans utveckling på nära håll. Adrienne tycker att det har varit en stor förmån att få följa så många elevers utveckling under gymnasieårens så viktiga tid in i vuxenlivet, se eleverna växa, utvecklas och mogna.

Läs mer om skolans medarbetare här…

Comments: Kommentarer inaktiverade för Ny rektor