Mimers gymnasium

Mimers gymnasium

Välkommen till Mimers gymnasium

En liten skola för dig som vill studera i lugn miljö med individuellt upplägg. Vi erbjuder de nationella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Behöriga och kunniga lärare med god kännedom om autismspektrum (AST), ett nära föräldrasamarbete, kunskap och personlig utveckling är några av de viktigaste delarna i vår verksamhet.

Mimers gymnasium är ett vanligt gymnasium anpassat för dig med Asperger, högfungerande autism, ADHD, ADD och likanande diagnoser. Skolan är fristående och ligger i Enhagen, Täby. Verksamheten är godkänd av Täby kommun och står under statlig tillsyn.

 

Öppet hus 23 januari 2020

Öppet hus har vi torsdagen 23 januari mellan 18:00 och 20:00. Varmt välkomna till Mimers gymnasium och träffa elever, lärare, rektor och annan personal. Vi kommer att visa lokalerna, berätta om utbildningarna och på vilket sätt vi arbetar tillsammans för att utvecklas så långt som möjligt. Rektor kommer att ha en kort presentation och svara på frågor ca 18:45 i matsalen.

Om du vill besöka skolan under höstterminen går det bra att fylla i vårt kontaktformulär, gå till kontaktsidan…

 

Dantemässan i november

Mimers gymnasium finns som vanligt på plats under Dantemässan på Täby Racketcenter. Så snart datum och tider finns tillgängliga hittar ni dem på www.dantemassan.se

 

Gilla oss på Facebook

På Facebook lägger vi ut bilder, nyheter och annat intressant; www.facebook.com/mimersgymnasium

 

Föräldrarna: Lärarna är rättvisa

Andelen nöjda föräldrar var 91% i 2015-års föräldraenkät och samtliga svarade att deras barn blir behandlade rättvist av lärarna. Läs mer under utvärderingar…

 .

Eleverna: Lärarna är kunniga

Eleverna på Mimers gymnasium anser att lärarna är kunniga i sina ämnen, att undervisningen håller hög kvalitet och att de blir bemötta på ett positivt sätt. Många tycker även att lärarna alltid eller oftast anpassar pedagogiken på bästa sätt efter varje elevs förutsättningar. Varje år görs förutom kursutvärderingar även en elevenkät, föräldraenkät och en medarbetarundersökning. Läs mer här…

.

Läs vad eleverna skriver om hur det är att gå på Mimers, klicka här…

.

Skolinspektionen: Ingen brist konstaterad

Mimers gymnasium lever upp till kraven som gäller för verksamheten på samtliga granskade områden. Skolinspektionen besöker regelbundet alla kommunala och fristående huvudmän och under höstterminen 2015 hade turen kommit till Täby. På Mimers innebar det ett utökat besök där samtliga områden granskades, eftersom det tidigare bara skett kortare avstämningar. Straxt innan jul kom beslutet som vi ser som ett kvitto på det goda arbetet som lärarna och eleverna gör med stöd från den övriga verksamheten. Läs mer här…

 

 

.

.