Mimers gymnasium

Mimers gymnasium

Välkommen till Mimers gymnasium

En liten skola för dig som vill studera i lugn miljö med individuellt upplägg. Vi erbjuder de nationella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Behöriga och kunniga lärare med god kännedom om autismspektrum (AST), ett nära föräldrasamarbete, kunskap och personlig utveckling är några av de viktigaste delarna i vår verksamhet. Mimers gymnasium är ett vanligt gymnasium med specialpedagogisk profil som är anpassat för dig med Asperger, högfungerande autism, ADHD, ADD och liknande diagnoser. Skolan är fristående och ligger i Enhagen, Täby. Verksamheten är godkänd av Täby kommun och står under statlig tillsyn.

 

Ledig plats/kö?

Om du är intresserad av att veta om vi har lediga platser eller i annat fall önskar köplats läsåret 2022-2023? Då är ni varmt välkomna att höra av er via vårt kontaktformulär, klicka här…

När det gäller kommande läsår (2023-2024) så börjar vi boka in elevbesök i slutet av oktober. Om ni vill bli kontaktade när det är dags att börja boka in besök eller har frågor om våra utbildningar är ni också varmt välkomna att höra av er via vårt kontaktformulär, klicka här…

 

Film om Mimers gymnasium

Lyssna till elever på NA- och SA-programmen som berättar om skolan. Skolans speciallärare, lärare och rektor berättar om hur elevbesök och ansökning går till, om våra program, digitala verktyg, vår historia och mycket mer.

Gilla oss på Facebook

På Facebook lägger vi ut bilder, nyheter och annat intressant; www.facebook.com/mimersgymnasium ..

 

Eleverna: Lärarna är kunniga

Eleverna på Mimers gymnasium anser att lärarna är kunniga i sina ämnen, att undervisningen håller hög kvalitet och att de blir bemötta på ett positivt sätt. Många tycker även att lärarna alltid eller oftast anpassar pedagogiken på bästa sätt efter varje elevs förutsättningar. Varje år görs förutom kursutvärderingar även en elevenkät, föräldraenkät och en medarbetarundersökning. Läs mer här… .

Läs vad eleverna skriver om hur det är att gå på Mimers, klicka här…

.

.

.