Välkommen till Mimers gymnasium

En liten skola för dig som vill studera i lugn miljö med individuellt upplägg. Vi erbjuder de nationella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Behöriga lärare med god kännedom om autismspektrum (AST), ett nära föräldrasamarbete, kunskap och personlig utveckling är några av de viktigaste delarna i vår verksamhet.

Mimers gymnasium är ett vanligt gymnasium för dig med Asperger, högfungerande autism, ADHD, ADD och likanande diagnoser. Skolan är fristående och ligger i Enhagen, Täby. Verksamheten är godkänd av Täby kommun och står under statlig tillsyn.

 

Expedition Dante 15 nov 2014Expedition Dante

Mimers gymnasium finns som vanligt på plats mellan 10:00 och 16:00, lördagen den 15 november. Läs mer på http://www.expeditiondante.se/

 

Även NA-program på Mimers

Mimers gymnasium fick förra året Skolinspektionens godkännande att utöka verksamheten och starta ett naturvetenskapligt program. Skolan finns kvar i befintliga lokaler, men har utökat i angränsande lokaler som har anpassats för vår verksamhet. Läs mer här…

.

Föräldrarna: Alla är trygga

Andelen nöjda föräldrar var 94% i årets föräldraenkät och samtliga svarade att deras barn tycker att Mimers gymnasium är en trygg plats. Läs mer…

 .

Eleverna: Lärarna anpassar undervisningen

Eleverna på Mimers gymnasium anser att lärarna anpassar pedagogiken på bästa sätt efter varje elevs förutsättningar. Dessutom tycker alla att det råder en positiv stämning och god sammanhållning på skolan. Ny flik med resultaten från förra årets utvärderingar och enkäter. Förra året gjordes förutom kursutvärderingar även en elevenkät och en medarbetarundersökning. Nu under våren kommer vi även färdigställa föräldraenkäten. Läs mer här…

.

Läs vad eleverna skriver om hur det är att gå på Mimers, klicka här…

.

 

.

.