Välkommen till Mimers gymnasium

En liten skola för dig som vill studera i lugn miljö med individuellt upplägg. Vi erbjuder de nationella samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga programmen. Behöriga lärare med god kännedom om autismspektrum (Aspergers syndrom, ADHD, osv), ett nära föräldrasamarbete, kunskap och personlig utveckling är några av de viktigaste delarna i vår verksamhet.

Mimers gymnasium är ett vanligt gymnasium för dig med Asperger, högfungerande autism, ADHD, ADD, osv. Skolan är fristående och ligger i Enhagen, Täby. Verksamheten är godkänd av Täby kommun och står under statlig tillsyn.

 

Några enstaka platser kvar

Mimers ger dig en möjlighet att ta del av allt som hör till gymnasietiden, anpassat efter din funktionsprofil!

Det finns fortfarande några enstaka platser kvar att söka till nästa läsår. Det går utmärkt att kontakta oss så bokar vi en tid för ett besök. Skicka ett epostmeddelande eller fyll i vårt Kontaktformulär (klicka här).

 

NPFforum2014NPF forum 2014

Mimers gymnasium är på plats 15-16 maj under NPF forum organiserat av Riksförbundet Attention. Årets tema
”Få det att fungera – stöd och strategier för personer med NPF” fokuserar bl a på
pedagogiska hjälpmedel.

.

 

NV-program hösten 2014

Mimers gymnasium har fått Skolinspektionens godkännande att utöka verksamheten och starta ett naturvetenskapligt program. Skolan kommer att finnas kvar i befintliga lokaler och utöka i angränsande lokaler som kommer att anpassas för vår verksamhet. Läs mer här…

.

Föräldrarna: Alla är trygga

Andelen nöjda föräldrar var 94% i årets föräldraenkät och samtliga svarade att deras barn tycker att Mimers gymnasium är en trygg plats. Läs mer…

 .

Eleverna: Lärarna anpassar undervisningen

Eleverna på Mimers gymnasium anser att lärarna anpassar pedagogiken på bästa sätt efter varje elevs förutsättningar. Dessutom tycker alla att det råder en positiv stämning och god sammanhållning på skolan. Ny flik med resultaten från förra årets utvärderingar och enkäter. Förra året gjordes förutom kursutvärderingar även en elevenkät och en medarbetarundersökning. Nu under våren kommer vi även färdigställa föräldraenkäten. Läs mer här…

.

Läs vad eleverna skriver om hur det är att gå på Mimers, klicka här…

.

 

.

.